78,000,000 

 

Kích thước 120×80 cm (Ngang x Cao)
Khung PVC Đài Loan

 

bach-lien-ngu-dac-phu
Bạch Liên Ngư Đắc Phú

78,000,000