SỨ MỆNH

Khách hàng là trung tâm

Dịch vụ chuyên nghiệp

Giá trị cao, đem lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo, đổi mới là nền tảng để phát triển

Chuyên nghiệp, hiệu quả;

Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, công ty, khách hàng, tuân thủ luật pháp, các tiêu chuẩn, chính sách, nội quy.

TẦM NHÌN 2030

Trở thành thương hiệu Tranh trang trí, tranh treo tường số 1 tại Việt Nam đồng thời đưa sản phẩm ra 3 nước khu vực: Lào, Campuchia và Myanmar..